Puudumisest teavitamine

Juhul, kui Teie laps on haigestunud või muul põhjusel ei saa ta osaleda ajutiselt lasteaia töös, siis palume teavitada seda kohe esimesel võimalusel vastava rühma kontakttelefonile. Kontakttelefonid on iga rühma teadete tahvlil ning palume need kindlasti omale salvestada.

Kindlasti palume tähele panna, et puudumise ja toitlustamise kohta on kodukorras paika pandud täpne reeglistik:
 

7.3. Kui lapse puudumisest on teatatud puudumisele eelneval tööpäeval enne kella 12.00 rühma töötajatele, siis ei tellita lapsele järgmiseks päevaks toitu. Kui puudumisest ei ole õigeaegselt teatatud, siis tuleb tasuda lapse päeva toidukulu esimese puudumise päeva eest.

7.4. Kui laps jääb ette teatamata puuduma, siis talle järgmiseks päevaks toitu ei tellita.

7.5. Lapse tagasitulekul lasteaeda toitlustatakse teda esimesest päevast, kui lapsevanem on sellest rühma töötajaid teavitanud eelneva päeva kella 12.00-ks. Mitteõigeaegsel teatamisel või teatamata jätmisel toitlustatakse last alates teisest päevast. 7.9. Lapse puudumisega seotud tasaarvestused toidurahas tehakse puudumisele järgneval kalendrikuul, arvestades maha eelmisel kalendrikuul puudutud päevade toidukulu.

7.10. Lapse puudumine märgitakse rühmas asuvasse laste kohalkäigu tabelisse. Järgmise päeva sööjate arvu esitab õpetaja abi toidu tellimislehele kööki igal tööpäeval, hiljemalt kell 12.00.

 

TÄHELEPANU!

Juhul, kui laps on jäänud puuduma, vanem ei ole teavitanud sellest lasteaeda ning ka lasteaial ei ole võimalus kuu aja jooksul vanemaga ühendust saada, võib lasteaed lapse nimekirjast kustutada:

2.2.3. Laps on ette teatamata lasteaiast puudunud rohkem kui üks kuu ja lasteaial ei ole õnnestunud saada vanemaga kontakti.

Kontakt

  • Pae tn 2,Jõgeva linn, 48304, Eesti Vabariik
  • E-N: 7.00-18.30 R: 7.00-18.00
  • Lasteaed on mängumaa, mängides ma targaks saan
     

    Jälgi meid Facebookis!Jälgi meid!

    Veebi tegi: Webetex OÜ.